Sanat ürünleri

Sanat Ürünleri Çeşitleri ve Sanatsal Market Yorum yaz

Sanat ürünleri | sanat geçmiş tarihimizden beri farklı şekilde sınıflara ayrılmıştır. Sanat ürünlerin sınıflandırılması sanatın konusu ve sanata kullanılan malzemeler ele alınarak yapılmıştır. Sanatı ele alırken ortaya çıkan ürünlerin teknik bakımından sanata uygun olması da önemli bir konudur. Günümüzde sanat ürünleri ; Plastik veya elastik olarak elde edilmiş ürünler, Endüstriyel şekilde elde edilmiş sanat ürünleri, Karma şekilde ürünler, Fonetik şekilde ürünler, ve Ritmik sanat olarak beş grupta sınıflandırılmıştır.

 

GÖRSEL SANATLAR (PLASTİK SANATLAR) ve Sanat ürünleri

Görsel sanat dediğimizde aklımıza plastik sanatlar gelmektedir. Sanatsal bakımından işlevi uygulamaya dönük olmayan kendi başına özgü bir değere sahip olan mimari, resimler, heykeller ve son olarak da çizimler gibi ürünler elde etme yöntemidir. Sanatsalmarket.com sitemizdeki hizmetlerimizde bu alanda bahsedilen özellikleri kapsamaktadır.

Sanat ürünleri
Sanat ürünleri

 

MİMARİ ÜRÜNLER

Mimari dediğimizde aklımıza ilk gelecek yapılar;İnsanların, savunmaya yönelik, Barınmasını sağlayacak ve ibadet gibi ihtiyaçlarını karşılayacak yapılardır. Bu yapıları oluştururken hukuki bir kurallar içerisinde meydana getirdiği yapı sanatlarıdır. Mimarisinin kullanış biçimine göre, dönemlere göre,kültürüne göre ve üslubuna göre ayrılarak sınıflandırılabilir. Örnek olarak İlk çağ dönemlerindeki Türklerin kültürü farklılaşması, bu dönemde yaşayan insanların hem milletini ve kültürünü gruplandırarak ortaya çıkarabiliriz.

HEYKELLER VE KABARTMALAR

Heykel Genellikle en eski çağlardan beri insanların taşları yontarak çıkardıkları eserlerdir. Heykellere bakılacak olursak hangi dönemde yaşayan insanları ayırt etme imkanımız ortaya çıkmaktadır. Heykeller sadece taşları yontarak değil killerden, topraktan, alçıdan ve ağaçlardan çıkan ürünleri yansıtmışlardır. Şimdiki zamanımızda ise heykelcilik kültürü oldukça gelişmiştir. Gerçeğe yakın ürünler ortaya çıkmaktadır. Özellikle bal mumundan yapılan insan figürü heykelleri gerçeğe en yakın ürünler olarak bilinmektedir. Yine taşların üzerine veya ağaçların üzerine yapılan kabartma işlemleri iyi bir sanat ürünleri ortaya çıkarmışlardır.

RESİMLER VE SANAT ÜRÜNLERİ

Geçmişten gelen ve hala hayatımızın büyük bir parçası olan resimler son derece müthiş sanat ürünleridir. Geçmişte mağara duvarlarına çizilen resimler hayatı kolaylaştırma anlamında önemli bir role sahip olmuşturlar. Sonraları kağıt üzerine geçen resim farklı bir piyasanın çıkmasına neden olmuştur. Resim doğandan bir kesiti sanatçının da kendi iç dünyasını katarak çıkardığı esere resim diyebiliriz. Genellikle renklerle ve çizgilerle ve akrilik boya veya yağlı boya ile duyguların anlatıldığı sanat eseridir. Resim duyguları okumada, uygulama yöntemlerinin farklılığı ve kullanılan araçları bakımından en çok çeşitliliğe sahip bir sanat olarak nitelendirebiliriz. Ayrıca resim dilinin sadece bir bölgeye kalmayışı, bütün dünyaya özgü olarak dağılışı bu sanatın gelişmesinde önemli rol oynamıştır.

SERAMİK

Baktığımız zaman seramik deyince aklımıza ilk kil geliyor. Evet bu doğrudur. Çünkü Seramiğin yapısına biz kil diyoruz. Geçmiş zamana bakıldığı zaman da çok eskiye dayana bir tarihi olan seramikler genellikle kıdemli olarak gelişmişlerdir. Eski zamanlarda seramikleri elde etmek için ateş kullanılırdı. Şimdide aynı şekilde devam eden seramik ürünler belkide bu alanda çeşitliliği en fazla olan ürünler anlamına da gelmiştir. Seramikten tabakalar, Çanaklar, süs eşyaları, Fayanslar ve bir çok çeşit ürünler elde edilmiştir. Fırınlanan bu malzemeler oldukça sert bir yüzey elde edildikten sonra kullanıma açılmış olacaktır.

 

ENDÜSTRİYEL SANATLAR

Şimdiki zamanda en çok kullanılan sanat yöntemidir. Para kazanma amaçlı olan bu sanat genellikle duvarcılık, dokumacılık, Marangozluk ve demircilik olarak adlandırılmaktadır. Duvarcılık da he ustanın kendine has bir özgüsü olmaktadır. Yapılacak inşaatın yapısına etki edecek duvar sanatı o binanın mimarisini de etkilemektedir. Usta konumuna ulaşmış bir duvarcı yaptığı eserlerle insanlara ilham vermekle birlikte yeni bilgilerin yolunu da açmaktadır. Dokumacılık ise eskiden beri genelde bayanların üzerinde durduğu ve kadınların çoğunlukla büyük eserlerin çıkardığı sanattır.

Eskiden beri ellerde dokunan eserler şimdi otomasyon sisteme geçmesiyle elle üretimi azalmış ama ürün miktarını artırmıştır. Bilindiği gibi marangozluk ağaç işleme zanaatıdır. Bir çok ev eşyası marangozların elinden geçmektedir. Bunlara örnek olarak yatağımız, dolabımız, yemek yediğimiz masamız, yine çalışma masamız ve daha birçok ürün marangozluktan geçmektedir. Demircilik ise genellikle inşaatlarda ve taşıtlarda kullanırız. Demiri eriterek veya da kaynak işlemi yaparak faklı sanat yapıları ortaya çıkmaktadır.

 

 KARMA SANATLAR

Sinema, opera, fotoğraf ve dans karma sanata örnek diyebiliriz. Sinema başlayacak olursak son yüz yıllarda ortaya çıkan ve üstüne koyarak devam eden bir sanattır. Resim, mimari, müzik gibi bir çok sanat dallarının bir araya gelerek oluşturduğu karmaşık sanat dalıdır. Seyirciye karanlık bir odada perdeden yansıtılarak ulaşılan bir yöntemdir.

Sinemada kullanılan araçlar kameralar ve o kameralara kayıt işlemi yapan kayıt cihazlarıdır. Görüntü olarak yansıtılan eserler seyircilerin beğenisine sunulmaktadır. Zamanımızda piyasa bile oluşturan bu sanat gelişerek devam edecek gibi gözüküyor. Opera ise çoğunlukla konusunu tarihten veya mitolojisinden alan sözlerin geneli bir müzikle beslenen ve görsel sanatı da ortaya koyan sahne eseridir diyebiliriz. Fotoğraf sanatı ise bireysel olarak insanların teknolojiyi de kullanarak görsel sanatı da katarak çıkarılmış eserlerdir. Fotoğraf makineleri sayesinde en çok veriye sahip sanat akımıdır.

Dünyada 7 milyar insanın olduğumu bilmekteyiz. Bu insanların telefonları sayesinde bile bir çok fotoğraf eserleri ortaya çıkmaktadır. Dans ise tamamen müzik sanatıyla ve görsel sanatla ilişkili olup eskiden günümüze gelen eserlerdir. Her yörenin kendine ait dansları o yörenin kültürünü ve göreneklerini ortaya sunmaktadır. Eskiden kabilelerden çıkan bu eserler bir inanç kaynaklı iken günümüzde ise eğlence amacına dönüşmüş durumdadır.

FONETİK SANATLAR

Sözler ve ses kullanarak çıkarılan bu yöntemler bize farklı bir sanat biçimini ortaya koymaktadır. Genellikle şiirler ve müzik bu sanat grubuna girmektedir. Şiirler de insan kendi duygularını anlamı biraz kapalı ama bütün duyguları yansıtan bir yöntemdir. Şiir yazan sanatçılara ise biz şairler diyoruz. Fonetik sanatta diğerlerinde olduğu gibi yine çok eskilere dayanmaktadır. Çok büyük şairler kendi duygularını bu sanatla ortaya koymuşlardır.

İnsanın duygularına hitap eden bu sanatta anlama, anladığını yorumlama ve yorumladığını düşünme yollarına gidilmektedir. Şiir yazan insanlar genellikle çok şeyler yaşamış ve yaşadığını mısralara aktarmış kişilerdir. Bundan anlaşılacağı gibi şiirler genellikle gerçek hayatı yansıtmaktadırlar. Müzik sanatına gelince yine duyguyu ifade eden bu sanat sesi güzel olan insanların yapmış oldukları eserlerdir. Sesin biçim kazanmış yöntemi de diyebiliriz. Sesin titreşimin tam ayarlandığı sanattır. Müzik duyguyu etkilediği için bir çok anlamda kendi içerisinde gruplara da ayrılmaktadır.

Ritmik sanatlar

RİTMİK SANATLAR

Ritmik sanatlar örnek olarak da ilk önce aklımıza tiyatro gelmektedir. İnsanların günlük hayatta nasıl yaşarlarsa aynı şeyleri sahneye taşıyarak oyun olarak göstermesidir. Tiyatro genellikle yaşantımızdaki olaylara bakış açımızı geliştirmektedir. Drama veya dramatik gibi sözlerde tiyatro anlamına gelir. Oyuncu ile seyirci bir bütünlük sağlayabilir. Bu bakımdan hayata en yakın ve edebi bakımından en canlı eser tiyatrodur diyebiliriz. Tiyatro genellikle konuşmaya dayalıdır. Konuşmadan sonra eyleme geçen olayları olduğu gibi gösteren ağızdan doğrudan çıkan bir eserdir.

En önemli tiyatro eseri ortaya koyan ise İngiliz sanatçı Shakspeare‘dır. Ritmik sanat dediğimiz de akla ikinci gelecek eser türü ise Pandomimdir. Gösteri sanatları olarak adlandırılan pandomim de sanatçı herhangi bir sözlü konuşmada bulunmaz. Genellikle insanın yüz mimikleriyle ve beden dili aracılığıyla sunmaktadır. Bu durumdan dolayı pandomim kendi alan içerisinde farklı sanat ürünleri ortaya koymuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button